Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технології
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Технології

НВК №10 м. Хмельницького

Автор курсу

Козубай Людмила Іванівна
вчитель трудового навчання і технологій, вчитель-методист, вища кваліфікаційна категорія, магістр швейних виробів

 

Для викладання предмета «Технології» в 10 класах розроблена програма «Технології. 10-11 класи».(автори: Терещук А.І. та ін. Видавництво Літера ЛТД»).

Навчальна програма предмета «Технології» має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної (обов’язкової) та варіативної.

Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10 класах відводиться по 12 годин.

Вивчення базового модулю «Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини» допоможе вам оволодіти провідними засадами проектно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, сприяє розвитку творчого та критичного мислення, формуванню вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини.

© Хмельницький національний університет
© Навчально-виховний комплекс №10 м.Хмельницького