Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія України. 8 клас
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Глосарій
Лiтература

Історія України. 8 клас

НВК №10 м. Хмельницького

Автор курсу

Дяченко Аліна Михайлівна
вчитель історії
вчитель-методист
вчитель вищої кваліфікаційної категорії

 

Пропонований курс з історії України для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання складений, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії у школі, закладених у Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”). Представлено курс історії України періоду XVI – XVIII ст., який складає хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти.

Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:

● забезпечення розвитку загальнодидактичних та спеціальних умінь, потрібних для вивчення історії;

● ознайомлення з подіями вітчизняної історії періоду XVI – XVIII ст. та її найвизначнішими діячами;

● збереження хронологічної послідовності викладу як передумови засвоєння на емпіричному рівні логіки історичного процесу;

● послідовне втілення загальнолюдських цінностей;

● формування предметних компетенцій:

хронологічної – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі;

просторової – орієнтування учнів в історичному просторі;

інформаційної – вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації;

мовленнєвої – будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних подій і явищ;

логічної – аналізувати, пояснювати історичні факти, формулювати теоретичні поняття, положення, концепції;

аксіологічної – формулювати версії й оцінки історичного руху та розвитку

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс “Історія України, 8 клас” ставить за мету:

1. Навчити визначати причини, суть та наслідки основних явищ і подій періоду;

2. На основі різних джерел інформації:

2.1. Порівнювати становище верств тогочасного українського суспільства;

2.2. Аналізувати зміни суспільно-політичного життя на українських землях 16-18 ст.

2.3. Висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.

2.4.Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду.

2.5. Навчити характеризувати культурні досягнення, розпізнавати найвідоміші пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва.

2.6. Характеризувати політичний та адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини

2.7. Аналізувати зміст укладених гетьманами “статей” і договорів.

© Хмельницький національний університет
© Навчально-виховний комплекс №10 м.Хмельницького