Хмельницький нацiональний унiверситет
Факультет заочно-дистанційного навчання

Введiть код користувача 

НАШ УНIВЕРСИТЕТ
ПРО ФАКУЛЬТЕТ
IНФОРМАЦIЯ АБIТУРIЕНТУ
КОРПОРАТИВНА ПОШТА
НАШI АДРЕСИ

Дистанційна форма навчання

Хмельницький нацiональний унiверситетХмельницький нацiональний унiверситет проводить навчання за спецiальностями та напрямами у галузях iнженерної механiки, електронiки, радiоелектронiки, обчислювальної технiки, прикладної математики, економiки й пiдприємництва, легкої промисловостi та педагогiки. Унiверситет знають як потужний навчальний та науково-виробничий центр на Подiллi та в Україні.

 Дистанційне навчання, це навчання:

У зручний для себе час. Не потрібно ходити на лекції і семінари та адаптуватися під незручний графік занять. Ви отримуєте все необхідне для навчання від першої букви до останньої крапки. Навіть серед ночі Ви маєте змогу через Інтернет переглянути лекцію, виконати завдання, пройти тести самоконтролю.

У зручному для себе місці. За місцем вашого проживання, у бібліотеці або на березі моря, у тиші зимового вечора, або серед пасажирів транспорту в годину пік - ви можете продовжити свої заняття. Це особливо важливо для людей із обмеженими фізичними можливостями.

При повному інформаційному забезпеченні персонально для кожного студента. Так - персонально підібраний за вашим замовленням матеріал - нічого зайвого, повне та послідовне викладення необхідного матеріалу, на будь-якому носії, у будь-якому форматі.

Якісне вивчення навчальних предметів. Успішно навчатись - не важко, а приємно - якщо навчання проводиться за новітніми дистанційними технологіями.

Новітні технології. Математичне моделювання інформаційного простору, варіативні плани, інтерактивний та адаптивний навчальний матеріал та інші розробки, що наші студенти можуть застосовувати вже сьогодні, а інші побачать подібні технології тільки через роки.

За меншу ціну. У 4(!) рази менше ціна, ніж на денному відділені. При абсолютній економії на супутніх витратах - не потрібно нікуди їздити, не потрібно платити за проживання в готелі чи гуртожитку, за підручники, методичні вказівки тощо. Ви платите лише за навчання!

Диплом державного зразка.

Для студентів денної форми навчання: можливість отримати паралельно дві освіти при мінімальних затратах. Здаєте академічну різницю – і, паралельно навчаючись, отримуєте другий диплом, що сприятиме одержанню кращої роботи. Можливо одержати диплом про другу вищу освіту.

 Навчальнi ресурси нашого факультету

Навчальних дисциплін, оцифрованих, адаптивних: 1258
Навчальнi матерiали: 51 вiдео в форматi HD (>6ГБ), 96 вiдео, 1115 аудiо, 225472 малюнки.

Промiжних, пiдсумкових та тренувальних тестiв: 4694
427741 питань, 24162 iлюстрацiй.

Iнтерактивних вiртуальних лабораторних робіт: 52
9 iнтерактивних моделей, 1694 малюнки, 848 вiдео.

Приклади дистанційних курсiв:
261 – Техноэкология
117 – Теорiя економiчного аналiзу
Показати бiльше

Приклади дистанційних курсів для школярів:
2008 – Математика. 6 клас. І семестр
Показати бiльше

 Наші публікації з технологій дистанційного навчання

Яновський М.Л., Мазур М.П., Гладкий Я.М., Скиба М.Є. Інформаційна система бази знань навчального процесу за дистанційною формою. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права №10243 від 14.06.2004 р.

Мазур М.П. Підготовка фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства в контексті розвитку дистанційного навчання в Україні // Сучасні технології у машинобудуванні: До ювілею Ф.Я.Якубова: Збірник наук. статей/ Уклад. А.І.Грабченко; За заг. Ред. А.І.Грабченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007.- С.476-481.

Мазур М.П. Розвиток дистанційного навчання в Україні як складової інформатизації сучасного суспільства. - Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - №1, 2007. – с. 71-75.

Показати бiльше публiкацiй

Повiдомлення

• Графiк роботи викладачiв on-line

• Графік проведення лабораторних робіт

• Графік роботи приймальних комісій та уповноважених викладачів при проведенні екзаменаційних сесій та лабораторних занять

• Графік проведення державних іспитів

• Графiк навчального процесу факультету

• Графік захисту дипломних та випускних робіт

 

 Новини

 07.03.2017
Лабораторні роботи для студентів напряму "Технології легкої промисловості"

 02.03.2017
Зміна номеру телефона з 2-22-99 на 67-19-99

 08.02.2017
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ (з 01.01.2017р.)

 07.02.2017
Проходження підвищення кваліфікації викладачів з дистанційного навчання

 20.01.2017
Збори з переддипломної та педагогічної практики відбудуться 4 лютого 2017р.
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет