Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системи опрацювання табличних даних
Вступ
Програма навчання
Рекомендацiї
Оцiнювання
Лiтература

Системи опрацювання табличних даних

Автор курсу

Мандрик Роман Ігорович
викладач ВПУ №3
м. Чернівці

 

Електронний посібник Excel у запитаннях та відповідях

Електронний посібник “Excel” – це педагогічний програмний засіб, що надає можливість ознайомитися учням з правилами роботи однієї із прикладних програм загального призначення.

Даний програмний засіб може використовуватися учнями при самостійному вивченні теми “Системи опрацювання табличних даних”, на уроках з інформатики, а також під час роботи з документами Excel в якості навчального посібника та довідкової літератури.

До складу програмного засобу входять теоретичні відомості про правила роботи з електронними таблицями Excel, рекомендації по вивченню теми, критерії оцінювання знань учнів, тестові завдання по перевірці отриманих знань, список використаної літератури.

Запропонований навчальний засіб ставить за мету надати учням необхідних навиків роботи з електронними таблицями Excel.

Перевірку отриманих знань учні можуть здійснити за допомогою тематичних тестових контролів, а також підсумкового тестового контролю.

Даний програмний засіб може успішно працювати в режимі роботи одного комп’ютера чи у складі локальної мережі, а також бути використаним при дистанційному навчанні учнів з використанням мережі Інтернет.

Матеріали електронного посібника можуть бути успішно використані викладачами інформатики при підготовці до уроків, що викладають предмет на рівні стандарту, при виготовленні роздаткового матеріалу та під час проведення уроків з теми “Системи опрацювання табличних даних”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11