Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси
 01.01.2017

Початок підготовки фахівців ОКР Магістр за дистанційною формою навчання

Проводиться підготовка фахівців за ОКР «Магістр». Набір на ОКР «Магістр» за спеціальностями ФН, ОА, ЕК, ЕП, УПЕП, МО,ВВ, ШВ, МК, ПТБ проводиться 2 рази на рік (серпень, січень). Бажаючі проступити на навчання на ОКР «Магістр» мають здати вступний фаховий іспит за програмою державного іспиту на бакалавра та вступний іспит з іноземної мови.
  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi