Хмельницький нацiональний унiверситет
Факультет заочно-дистанційного навчання
  ФЗДН  |  Головна сторiнка  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси
 01.04.2015

Початок підготовки фахівців ОКР Магістр за дистанційною формою навчання

На факультеті розпочинається підготовка фахівців за ОКР «Магістр». Набір на ОКР «Магістр» за спеціальностями ФН, ОА, ЕК, ЕП, УПЕП, МО заплановано здійснити з 01.09.2015 року. Бажаючі проступити на навчання на ОКР «Магістр» мають здати вступний фаховий іспит за програмою державного іспиту на бакалавра та вступний іспит з іноземної мови. Завдання вступного іспиту з іноземної мови і відповіді знаходяться у відкритому доступі за адресою: http://khnu.km.ua/root/dept/prk/test.htm
  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Факультет заочно-дистанційного навчання.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi