Хмельницький нацiональний унiверситет
Факультет заочно-дистанційного навчання
  ФЗДН  |  Головна сторiнка  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси
 08.09.2016

ДО УВАГИ ВСІХ СТУДЕНТІВ ФЗДН

Відкрито здачу проміжних тестових контролів до 08.09.2016р.

Право самостійної роботи з тестами мають студенти лише при використання відеокамери.

Результати здачі проміжних тестів без використання відеокамери будуть анульовані.

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Факультет заочно-дистанційного навчання.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi