Хмельницький нацiональний унiверситет
Факультет заочно-дистанційного навчання
  ФЗДН  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси

«Затверджую»

Проректор з НПР ХНУ ____________

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФЗДН НА 2016-2017н.р.

НАБІР

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОСІННІЙ СЕМЕСТР

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Теоретичне

навчання

Сесія

Державна

атестація

Практика

Диплом. проек.

і захист ДР, ВР

Теоретичне

навчання

Сесія

Державна

атестація

Практика

Диплом. проек.

і захист ДР, ВР

01.09.2012

з

ІТП

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-02.04.2017

03.04.2017-22.04.2017

24.04.2017-12.05.2017

15.05.2017-24.06.2017

ФУМ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.03.2017-30.05.2017

31.05.2017-19.06.2017

20.06.2017-25.06.2017

01.02.2017-28.02.2017

МО

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-10.03.2017

15.03.2017-24.06.2017

ЕК, ЕП, МК, ОА, УПЕП, ФН, ВВ, ШВ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-30.05.2017

31.05.2017-19.06.2017

20.06.2017-25.06.2017

01.01.2013

з

УПЕП

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

01.09.2013

з

ІТП, ЕК ЕКЛ, ЕП, МК, МО, ОА, УПЕП, ФН, ФУМ, ШВ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

01.09.2014

з

ІТП, ЕК, ЕП, МК, МО, ОА, УПЕП, ФН, ФУМ, ВВ, ШВ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

зс

ЕП, МК, ОА, УПЕП, ФН, ФУМ, ВВ, ШВ

01.09.2016-29.12.2016

30.12.2016-18.01.2017

19.01.2017-25.01.2017

зс

МО

01.09.2016-30.09.2016

03.10.2016-25.01.2017

зс

ІТП

01.09.2016-10.11.2016

11.11.2016-30.11.2016

01.12.2016-14.12.2016

15.12.2016-25.01.2017

01.01.2015

з

ІТП, ФН

01.09.2016-10.01.2017

11.01.2017-25.01.2017

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

зс

ФН

01.09.2016-10.01.2017

11.01.2017-25.01.2017

01.02.2017-30.05.2017

31.05.2017-19.06.2017

20.06.2017-25.06.2017

дв

ІТП

02.06.2016-14.09.2016

15.09.2016-04.10.2016

05.10.2016-03.01..2017

04.01.2017-23.01.2017

24.01.2017-28.01.2017

01.02.2017-28.02.2017

01.03.2017-26.06.2017

дв

МО, ФН

02.06.2016-14.09.2016

15.09.2016-04.10.2016

05.10.2016-09.10.2016

10.10.2016-04.11.2016

07.11.2016-25.01.2017

01.09.2015

з

ІТП, ЕК, ЕКЛ, ЕП, МК, МО, ОА, УПЕП, ФН, ФУМ, ШВ

01.09.2016-10.01.2017

11.01.2017-25.01.2017

01.02.2017-11.06.2017

12.06.2017-26.06.2017

зс

ІТП, ЕП, МК, МО, ОА, ФН, ШВ

01.09.2016-10.01.2017

11.01.2017-25.01.2017

01.02.2017-11.06.2017

12.06.2017-26.06.2017

дв

ІТП

02.06.2016-14.09.2016

15.09.2016-04.10.2016

05.10.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-31.05.2017

01.06.2017-20.06.2017

21.06.2017-26.06.2017

дв

ОА, УПЕП, ФН, ШВ

02.06.2016-14.09.2016

15.09.2016-04.10.2016

05.10.2016-05.01.2017

04.01.2017-23.01.2017

24.01.2017-28.01.2017

01.02.2017-28.02.2017

01.03.2017-26.06.2017

м

ЕП, ОА, УПЕП, ФН

01.09.2016-30.09.2016

03.10.2016-25.01.2017

01.01.2016

дв

ОА, УПЕП

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-11.05.2017

12.05.2017-31.05.2017

сп

ІТП, ЕП, МК, МО, ОА, УПЕП, ФН

01.09.2016-30.09.2016

03.10.2016-25.01.2017

м

ЕП, МО, ОА, УПЕП, ФН, ШВ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-28.02.2017

01.03.2017-26.06.2017

01.09.2016

з

ІТП, ВВ, ЕК, ЕКЛ, ЕП, МК, МО, ОА, ПТБ, ТТП, УПЕП, ФН, ШВ

01.09.2016-10.01.2017

11.01.2017-25.01.2017

01.02.2017-11.06.2017

12.06.2017-26.06.2017

зс

МК, ФН, ШВ

(1-й курс зі скороченим терміном навчання)

01.09.2016-10.01.2017

11.01.2017-25.01.2017

01.02.2017-11.06.2017

12.06.2017-26.06.2017

ІТП, ВВ, ЕК, ЕКЛ, ЕП, МО, ОА, УПЕП

(3-й курс з нормативним терміном навчання)

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

сп

ІТП, ВВ, ЕК, ЕКЛ, КП, МК, МО, ОА, УПЕП, ФН, ШВ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-28.02.2017

01.03.2017-26.06.2017

м

ЕК, ЕП, МК, МО, ОА, ПТБ, УПЕП, ФН, ШВ

01.09.2016-09.01.2017

10.01.2017-29.01.2017

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

01.01.2017

м

ЕК, ЕП, МК, МО, ОА, ПТБ, УПЕП, ФН, ШВ

01.02.2017-06.06.2017

07.06.2017-26.06.2017

Декан ФЗДН Мазур М.П.

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Факультет заочно-дистанційного навчання.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi