Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0790 - Евристика
0925 - Екокультура особистості
0266 - Екологiчна безпека
0254 - Екологiчна експертиза
0280 - Екологiчна стандартизацiя та сертифiкацiя
0270 - Екологiчна токсикологiя
0267 - Екологiчне право
0281 - Екологiчний аудит
1328 - Екологiчний контроль та охорона водних ресурсів
0838 - Екологiчний менеджмент i аудит
0396 - Екологiя
0252 - Екологiя людини та соціальна екологія
1340 - Екологічна безпека
0979 - Екологічна економіка
0269 - Екологічне iнспектування
0264 - Екологія міських систем
0500 - Еколого-економічний потенціал митної території України
0803 - Економiка
0549 - Економiка i органiзацiя виробництва
0313 - Економiка i органiзацiя виробництва
0307 - Економiка i органiзацiя виробництва
0110 - Економiка i органiзацiя дiяльностi об`єднань
0003 - Економiка виробництва
0397 - Економiка виробництва
1127 - Економiка пiдприємницької дiяльностi
0394 - Економiка пiдприємства
0025 - Економiка пiдприємства
0026 - Економiка працi
0027 - Економiка працi
0392 - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
0681 - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
1196 - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
0347 - Економiка працi i соцiально-трудові вiдносин
0755 - Економiка працi i СТВ II
0383 - Економiка працi в органiзацiї
1037 - Економiка праці ІІ
0253 - Економiка природокористування
1115 - Економiка та бізнес
0145 - Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi
0995 - Економiка та органiзацiя дiяльностi об`єднань підприємств
1482 - Економiко-математичнi методи та моделі
1391 - Економiко-математичнi методи та моделі: економетрика
1390 - Економiко-математичнi методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
1387 - Економiко-математичне моделювання бізнес-процесів
1389 - Економiчна iнформатика
0028 - Економiчна iсторiя
0486 - Економiчна дiагностика
1197 - Економiчна дiагностика
0029 - Економiчна кiбернетика
1043 - Економiчна синергетика
0434 - Економiчна статистика
0311 - Економiчна теорiя
0031 - Економiчний аналiз
0030 - Економiчний аналiз дiяльностi промислових пiдприємств
1066 - Економiчний механiзм маркетингу
0147 - Економiчний ризик i методи його вимiрювання
0228 - Економетрiя
0022 - Економетрiя
0476 - Економетричне моделювання
0952 - Економіка і фінанси підприємств
0706 - Економіка підприємства
1195 - Економіка підприємства
1235 - Економіка торгівлі
0719 - Економіко-математичне моделювання
0643 - Економіко-математичне моделювання
0708 - Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
0629 - Економічна інформатика
0664 - Економічна кібернетика
0606 - Економічне обгрунтування управлінських рішень
1523 - Економічне обгрунтування управлінських рішень
1309 - Економічне управління підприємством
0601 - Економічний аналіз діяльності організацій
0757 - Експериментальна психологія
1054 - Експертиза взуття та шкіргалантерейних виробів
1154 - Експертиза взуття та шкіргалантерейних виробів
0473 - Експертнi системи
0221 - Експлуатацiя та ремонт побутової технiки
1095 - Електроннi фiнансовi послуги
0468 - Електронна комерцiя
0312 - Електротехнiка i основи промелектронiки
0776 - Електротехніка та електроніка
0687 - Ергономіка
0793 - Естетика
1120 - Естетика
1240 - Естетика товарів та дизайн
1119 - Етика
0305 - Етика i естетика
0801 - Етика бiзнесу
0829 - Етика бізнесу
0420 - Етика дiлового спiлкування
0807 - Етика обліку та аудиту
0921 - Етнолінгвістика
0881 - Етнологія
0871 - Етнопсихологія
0469 - Ефективнiсть iнформацiйних систем
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11