Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0154 - Кадрове дiловодство
0241 - Кадровий моніторинг
1020 - Капітал підприємства: формування та використання
1295 - Категорійний менеджмент в торгівлі
1364 - Квалiтологiя виробів
0580 - Квалiфiкацiйна робота
1246 - Кваліметрія
1511 - Квалітологія виробів
1265 - Кібернетичні основи побудови економічних систем
1061 - Колористика та основи дизайну
1218 - Кольорознавство
0410 - Комерцiйна дiяльнiсть посередницьких пiдприємств
0529 - Комп`ютернi мережi
0466 - Комп`ютернi мережi
0151 - Комп`ютернi мережi та комунiкацiї
0046 - Комп`ютернi технологiї облiку
1107 - Комп`ютерна графіка
0487 - Комп`ютерна обробка економiчної iнформацiї
0524 - Комп`ютерна схемотехнiка (елементи i схеми комп`ютерних систем)
1114 - Комп`ютерна схемотехніка та архітерктура комп`ютерів
1162 - Комп`ютерне конструювання одягу
1351 - Комп`ютерне моделювання графічних об`єктів
1005 - Комп`ютерне моделювання підприємницької діяльності
0045 - Комп`ютерний аналiз даних
0972 - Комп`ютерний аудит
1409 - Комп`ютерні технології в галузі
1483 - Комп`ютерні технології в галузі
1486 - Комп`ютерні технології в галузі
1212 - Комп`ютерні технології економічного аналізу
0745 - Комп`ютерні технології у практичній психології
0954 - Комплексна аналітична оцінка діяльності підприємств
0858 - Комплексна курсова робота
0583 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0597 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0612 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0668 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0669 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0670 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0671 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0691 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0077 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0507 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0480 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0478 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0491 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0492 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0437 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0447 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0406 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0425 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0309 - Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом
0715 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0701 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0503 - Композицiя виробiв iз шкiри
0820 - Комунiкативний менеджмент
0634 - Комунікативні процеси у навчанні
1070 - Кон`юктура товарного ринку
0368 - Кон`юнктура зовнiшнiх ринкiв
1311 - Конкурентноспроможність підприємства
0326 - Конструкторська пiдготовка виробництва
0090 - Конструкторська пiдготовка виробництва
1160 - Конструкторсько-технологічна підготовка
0056 - Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва
0333 - Конструювання виробiв з рiзних матерiалiв
1306 - Конструювання одягу з рiзних матерiалiв
0047 - Контролiнг
0717 - Контролінг
0048 - Контроль і ревiзiя
0001 - Конфекцiонування
0501 - Конфекцiонування
1057 - Конфлiкти та шляхи їх подолання в маркетингу
0428 - Конфлiктологiя
1073 - Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу та торгівлі
1237 - Конфлікти та шляхи їх подолання в торгівлі
0050 - Концепцiї сучасного природознавства
1001 - Концепції обробки економічної інформації
0970 - Концепції обробки облікової інформації
0969 - Концепція обліку суб`єктів малого бізнесу
0467 - Корпоративнi iнформацiйнi системи
0372 - Корпоративна звітність
0812 - Корпоративна соціальна відповідальність
1202 - Корпоративне управлiння
1083 - Кредитування i контроль
0830 - Кроскультурний менеджмент
1105 - Крос-платформенне програмування
0795 - Культура народів світу
0630 - Культура наукової мови
0576 - Культура професійного мовлення та спілкування
0901 - Культура української мови
0124 - Культурологiя
0656 - Культурологія
1374 - Курсова робота з бюджетної політики та міжбюджетних відносин
1259 - Курсова робота по фiнансам суб`єктів фінансового ринку
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11