Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0064 - Мiжнароднi економiчнi вiдносини
0062 - Мiжнародна економiка
0785 - Мiжнародна організація праці
1096 - Мiжнародна система фiнансового монiторингу
0515 - Мiжнародна стандартизацiя та сертифiкацiя
1122 - Мiжнародне iнформаційне право
1467 - Мiжнародне приватне право
0402 - Мiжнародний маркетинг
1257 - Мiжнародний менеджмент
1370 - Мiжнародні розрахунки та валютні операції
0066 - Мiкроекономiка
0455 - Мiсцевi фiнанси
0911 - Макетування і верстка
1331 - Макро- та мiкроекономiка
0051 - Макроекономiка
0201 - Малюнок i основи художньої графiки
0359 - Малюнок i основи художньої графiки
0328 - Малюнок i спецкомпозицiя
0149 - Малюнок i спецкомпозицiя
1277 - Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві
0052 - Маркетинг
0707 - Маркетинг
0710 - Маркетинг закупівель
1017 - Маркетинг ІІ
1401 - Маркетинг інновацій
1151 - Маркетинг легкої промисловості
1405 - Маркетинг персоналу
0386 - Маркетинг послуг
1065 - Маркетинг рекреацiйних послуг
0558 - Маркетинг та дистрибюцiя iнформацiйних технологiй
0713 - Маркетинг у банках
0340 - Маркетинг у галузi
0389 - Маркетинговi дослiдження
1056 - Маркетинговi комунiкацiї
0388 - Маркетингова полiтика комунiкацiй
0412 - Маркетингова полiтика розподiлу
0390 - Маркетингова товарна полiтика
0618 - Маркетингова товарна політика
0387 - Маркетингова цiнова полiтика
1008 - Маркетингове моделювання
1055 - Маркетингове цiноутворення
0401 - Маркетинговий аналiз
0712 - Маркетинговий аудит
0414 - Маркетинговий менеджмент
1488 - Маркетинговий менеджмент
1397 - Маркетинговий потенціал підприємства
0709 - Маркетингові дослідження
0628 - Математика для економістів
1097 - Математичнi методи дослiдження операцiй
0739 - Математичнi методи у психологii
0470 - Математичнi моделi в менеджментi i маркетингу
0054 - Математичне програмування
0226 - Математичне програмування
0498 - Математичні моделі ринкової економіки
1009 - Математичні моделі синергетичної економіки
1264 - Математичні моделі трансформаційної економіки
0202 - Матерiалознавство
0203 - Матерiалознавство
0361 - Матерiалознавство i конфекцiонування
0299 - Матерiалознавство i конфекцiонування
0327 - Матерiалознавство виробiв
0049 - Матерiалознавство виробiв
1205 - Матерiалознавство виробiв
1206 - Матерiалознавство виробiв
1225 - Матерiалознавство та основи технологiй виробництва товарiв
0055 - Менеджмент
0183 - Менеджмент
0184 - Менеджмент
1100 - Менеджмент i маркетинг індивідуальних послуг
1384 - Менеджмент гетерогенних організацій
1325 - Менеджмент ЗЕД
1400 - Менеджмент он-лайн продаж
0593 - Менеджмент органiзацiй
0157 - Менеджмент органiзацiй
0821 - Менеджмент освiтньої дiяльностi
0125 - Менеджмент персоналу
1290 - Менеджмент послуг на ринку нерухомості
0155 - Менеджмент продуктивностi
0848 - Менеджмент соціального захисту
1320 - Менеджмент торгівлі
0600 - Менеджмент якості
0561 - Мережевi системи автоматизацiї проектування
0724 - Метеорологія і кліматологія
0262 - Методи вимiрювання параметрiв навколишнього середовища
1023 - Методи економічних досліджень на підприємстві
0277 - Методи очистки та контролю якостi води
0060 - Методи прийняття управлiнських рiшень
0061 - Методи прогнозування
0534 - Методи синтезу i оптимiзацiї
0533 - Методи та засоби комп`ютерних iнформацiйних технологiй
0475 - Методи та моделi економiчного прогнозування
1113 - Методи та системи штучного інтелекту
0332 - Методи типового проектування одягу
0624 - Методика викладання екологiчних дисциплiн
0429 - Методика викладання економiки
0699 - Методика викладання економіки
0665 - Методика викладання економіки
0677 - Методика викладання економіки
0900 - Методика викладання польської мови
0876 - Методика викладання психології
0904 - Методика викладання української літератури
0903 - Методика викладання української мови
0215 - Методика виховної роботи
0938 - Методика позанавчальної виховної роботи
0212 - Методика професiйного навчання
1315 - Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
1471 - Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
0527 - Методологiя розробки програмних продуктiв та великих програмних систем
0890 - Методологічні та теоретичні проблеми психології
0356 - Методологія і організація наукових досліджень
1522 - Методологія і організація наукових досліджень
1304 - Методологія і організація наукових досліджень
1406 - Методологія розробки конкурентноспроможних виробів
0578 - Механiзм регулювання оплати працi
0609 - Механізм розрахунків в ЗЕД
0926 - Мистецтвознавство
0604 - Митна справа
0607 - Митна статистика
0959 - Митне оформлення і контроль
0603 - Митне право
0611 - Митне регулювання ЗЕД
0605 - Митні платежі
1297 - Митні послуги і процедури
1190 - Міжнародна економіка
0610 - Міжнародна логістика
1512 - Міжнародна стандартизація та сертифікація
0783 - Міжнародна торгівля
0982 - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти аудиту
1224 - Мікробіологія
1117 - Мови SQL-запитів
0615 - Мови об'єктно-орієнтованого програмування
0632 - Мовна модель сучасного інформаційного простору
0916 - Мовні девіації
0443 - Моделi i методи прийняття рiшень в аналiзi i аудитi
1015 - Моделі економiчної динамiки
0955 - Моделі і методи в управлінні
1007 - Моделі управління інформаційними технологіями
0258 - Моделювання i прогнозування стану довкiлля
0559 - Моделювання банківської діяльності
1310 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
1368 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
0991 - Моделювання демографічних процесів
0067 - Моделювання економiки
0472 - Моделювання економiчної динамiки
0548 - Моделювання систем
1341 - Моделювання систем та системний аналіз
1263 - Моделювання системних характеристик в економіці
1243 - Моделювання та інформаційні системи в торгівлі
1012 - Моделювання та управління розвитком регіону
0336 - Моделювання технологiчних процесiв
0517 - Моделювання фінансових ринків
0257 - Монiторинг довкілля
0935 - Морфологія польської мови
0158 - Мотивацiя персоналу
1050 - Мотивація інноваційної діяльності персоналу
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11