Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
1135 - САЕ системи
0928 - Самоменеджмент
0505 - САПР виробiв iз шкiри
0550 - САПР конструкторської та технологічної підготовки виробництва
0040 - САПР одягу
0461 - САПР технологiї виробництва
0518 - САПР технологiчних процесiв
0310 - САПР технологiчних процесiв
0794 - Світова культура та мистецтво
1238 - Синергетика i самоорганiзацiя в економiчних дослiдженнях
0690 - Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності
0937 - Синтаксис польської мови
0980 - Система СОТ
0966 - Система управління відносинами з клієнтами
1093 - Система фiнансового монiторингу
0242 - Системи і механізми соціального захисту
0112 - Системи нормування в управлiннi виробничої дiяльностi
0105 - Системи обробки економiчної iнформацiї
0404 - Системи обробки маркетингової iнформацiї
2005 - Системи опрацювання табличних даних
0463 - Системи пiдтримки прийняття рiшень
1014 - Системи прийняття рiшень
0106 - Системи технологiй
0653 - Системи технологій промисловості
0108 - Системи управлiння базами даних
0540 - Системи штучного iнтелекту
0726 - Системи штучного iнтелекту
0539 - Системне програмне забезпечення
0528 - Системне програмування та операцiйнi системи
0464 - Системний аналiз
1136 - Системний аналiз та проектування комп`ютерних iнформаційних систем
0536 - Системний аналiз та проектування систем обробки iнформацiї
1463 - Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень
0170 - Соцiальна полiтика
0238 - Соцiальна психологiя
0296 - Соцiальна робота у сферi дозвiлля
0451 - Соцiальне страхування
0994 - Соцiально-економiчна безпека підприємств
1076 - Соцiально-економiчна безпека суб`єктiв фiнансового ринку
0109 - Соцiологiя
0171 - Соцiологiя працi
0245 - Соціальна відповідальність
1029 - Соціальна відповідальність підприємств
0684 - Соціальна економіка
0882 - Соціальне прогнозування
0650 - Соціально-економічна безпека
1239 - Соціально-економічні основи формування якості
1040 - Соціологічні дослідження у сфері праці
1219 - Спецкомпозиція виробів
0933 - Спецкурс з української літератури
0932 - Спецкурс з української мови
1365 - Спецроздiли з проектування виробів
1510 - Спецрозділи з проектування виробів
0908 - Стандарти обліку і аудиту
0413 - Стандартизацiя i сертифiкацiя продукцiї та послуг
0844 - Старослов`янська мова
0229 - Статистика
0230 - Статистика
0111 - Статистика
1199 - Статистика
0680 - Статистика ІІ
0172 - Статистика працi
1035 - Статистика трудових показників
1068 - Створення та управлiння брендами
0914 - Стилістика української мови
1038 - Стимулювання і оплата праці
1011 - Стохастичне програмування
0113 - Стратегiчне управлiння пiдприємством
1464 - Стратегiчне управління інноваційним розвитком
0407 - Стратегiчний маркетинг
0114 - Стратегiчний менеджмент
0175 - Стратегiя пiдприємства
1417 - Стратегічне партнерство в бізнесі
1256 - Стратегічне управління
1269 - Стратегічне управління людськими ресурсами
1276 - Стратегічний аналіз
1051 - Стратегічний менеджмент людських ресурсів
0975 - Стратегічний облік
0176 - Страховi послуги
1060 - Страховий маркетинг
0723 - Страховий менеджмент
0602 - Страхові послуги ЗЕД
0357 - Страхування
1082 - Страхування ЗЕД
1380 - Судові експертизи в оподаткуванні
0997 - Судово-бухгалтерська експертиза
0424 - Суспільні комунікації
0192 - Сучаснi iнформацiйнi системи в УПЕП
0304 - Сучаснi виробничi технологiї
0748 - Сучаснi економiчнi теорiї
0516 - Сучаснi методи проектування виробiв зi шкiри
0355 - Сучаснi методи проектування швейного виробництва
1004 - Сучаснi пакети прикладних програм
0223 - Сучаснi системи проектування одягу
0562 - Сучаснi технологiї та iнструментарiй програмування
0116 - Сучасна економiчна полiтика
0944 - Сучасна українська літературна мова
0945 - Сучасна українська літературна мова
0946 - Сучасна українська літературна мова
1215 - Сучасна українська літературна мова
0907 - Сучасний літературний процес
1270 - Сучасні комп`ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці
0334 - Сучасні методи соціологічних досліджень
0856 - Сучасні теорії глибинної психології
0953 - Сучасні технології управління
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11