Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0572 - Україна: історія земель та народів
0886 - Українознавство
0897 - Українська діалектологія
0622 - Українська мова
0769 - Українська мова (за професiйним спрямуванням)
1181 - Українська мова (за професiйним спрямуванням)
0123 - Українська мова за проф спрямуванням
0195 - Українська мова та лiтература
0929 - Українська ономастика
0571 - Українське державотворення
0626 - Університетська освіта
0638 - Університетська освіта
0639 - Університетська освіта
0640 - Університетська освіта
0641 - Університетська освіта
0642 - Університетська освіта
1111 - Управлiння IT-проектами
1063 - Управлiння iнвестицiйними проектами
1367 - Управлiння вартістю підприємства
1047 - Управлiння виробничими групами
0181 - Управлiння витратами
0126 - Управлiння витратами та ресурсами
0393 - Управлiння витратами та ресурсами
1048 - Управлiння групами в організації
1031 - Управлiння ЗЕД підприємства
1369 - Управлiння змінами та розвитком підприємства
1383 - Управлiння знаннями
1412 - Управлiння комерційною діяльністю
1036 - Управлiння корпоративною культурою організації
0365 - Управлiння корпорацiями
1042 - Управлiння людським розвитком
1067 - Управлiння маркетингом
1039 - Управлiння оплатою праці
0566 - Управлiння персоналом
1032 - Управлiння поведінкою персоналу
0489 - Управлiння потенцiалом пiдприємства
1064 - Управлiння продажами
0488 - Управлiння проектами
0156 - Управлiння проектами
0173 - Управлiння ризиком
0426 - Управлiння розвитком персоналу
0127 - Управлiння трудовими ресурсами
0069 - Управлiння якiстю
0152 - Управлiння якiстю
0308 - Управлiння якiстю
1414 - Управлiнська діагностика
0128 - Управлiнський облiк
0759 - Управління економічною безпекою
0922 - Управління ефективним розвитком підприємств
1203 - Управління змінами
1289 - Управління зовнішньо-економічною діяльністю
0870 - Управління інноваційними проектами
0964 - Управління інноваціями
0693 - Управління інформаційними ресурсами підприємства
0298 - Управління командами
1282 - Управління конкурентною політикою
0686 - Управління конфліктами
0205 - Управління міжнародними торгівельними операціями
0196 - Управління міжнародними транспортними перевезеннями
0683 - Управління персоналом
1296 - Управління працею
1000 - Управління проектами інформатизації
0756 - Управління ринковою вартістю
0297 - Управління соціальним захистом вразливих верств населення
0268 - Управління соціальним розвитком
0682 - Управління трудовим потенціалом
1258 - Управління фінансовою санацією підприємства
1292 - Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
0441 - Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
0367 - Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
0894 - Усна народна творчість
0317 - Устаткування для виготовлення виробiв
0063 - Устаткування для виготовлення виробiв
0278 - Устаткування систем водопостачання
0805 - Учбова практика
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11