Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [I] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0567 - Фiнанси корпорацiй
0727 - Гроші та кредит
0755 - Економiка працi i СТВ II
0786 - Безпека банкiвської дiяльностi
0812 - Корпоративна соціальна відповідальність
0964 - Управління інноваціями
0970 - Концепції обробки облікової інформації
0971 - Організація обліку у фермерських господарствах
0977 - Аналіз господарської діяльності
0996 - Оформлення процесуальних документів
0997 - Судово-бухгалтерська експертиза
1002 - Основи оподаткування
1007 - Моделі управління інформаційними технологіями
1008 - Маркетингове моделювання
1013 - Адаптивні моделі в економіці
1024 - Аудит персоналу
1030 - Теорiя економiчного аналiзу трудових показників
1037 - Економiка праці ІІ
1038 - Стимулювання і оплата праці
1039 - Управлiння оплатою праці
1045 - Аналiтичні розрахунки у сфері праці
1049 - Проектування трудових процесів
1057 - Конфлiкти та шляхи їх подолання в маркетингу
1060 - Страховий маркетинг
1061 - Колористика та основи дизайну
1062 - Засоби та технологiї дизайну в маркетингу
1063 - Управлiння iнвестицiйними проектами
1065 - Маркетинг рекреацiйних послуг
1066 - Економiчний механiзм маркетингу
1078 - Банкiвська система
1079 - Аналiз фiнансового ринку
1080 - Ризики фiнансових операцiй
1081 - Ризики в дiяльностi фiнансових установ
1082 - Страхування ЗЕД
1085 - Державний фiнансовий контроль
1090 - Iпотечне кредитування
1091 - Біржова справа
1092 - Технологiї ф`ючерсної та опцiонної торгiвлi
1094 - Фiнансово-аналiтичнi дослiдження дiяльностi iнститутiв фiнансового монiторингу
1105 - Крос-платформенне програмування
1108 - Технологiї комп`ютерного проектування
1116 - Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
1126 - Основи бухобліку та 1С Бухгалтерія
1134 - Проектування баз даних
1135 - САЕ системи
1259 - Курсова робота по фiнансам суб`єктів фінансового ринку
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11