Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси
 24.01.2019

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

Хмельницький національний університет

код 02071234

МФО 820172

Банк ДКСУ у місті Київ

р/р 31256201112059

Призначення платежу: плата за навчання на ФЗДН

Прізвище, Ім'я, По-батькові, Спеціальність

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi