Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси

(Верхній ряд, зліва направо) Яновський Михайло Леонідович (розробник системи), один із ініціаторів створення дистанційного навчання в університеті проф. Гладкий Я. М., проф. Мазур Микола Петрович (Керiвник Навчального Центру заочно-дистанційної освіти)

(Нижній ряд, зліва направо) Дрижа Оксана Володимирiвна (методист з організації навчального процесу), Михайлова Оксана Володимирiвна (методист), Форкун Iрина Валеріївна (заступник Центру), Ночка Жанна Казимирівна (методист), Волосевич Інна Володимирівна (методист)

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi