Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси

Реалізовані нами проекти в області інформаційних технологій

1. Інформаційна система дистанційного навчання Хмельницького національного університету. Початок проекту 2001 рік. Розроблені основні складові інформаційної системи: база знань, база даних, система керування-електронний деканат. База знань, побудована на принципах єдиного координатного інформаційного простору, на сьогодні включає понад 1100 дистанційних курсів, 2828 контролюючих тестових завдань, що складаються із 225336 тестових запитань, та 52 віртуальні лабораторні роботи. В рамках проекту до 2000 студентів здобувають вищу освіту за 11 напрями і спеціальностями повного, скороченого термінів навчання і одержання другої вищої освіти.

2. Проект на замовлення Міністерства освіти і науки України, ІТ / 488 - 2007 «Створення дистанційних курсів та їх використання в підготовці сучасних спеціалістів». Було підготовлено понад 500 дистанційних курсів і передано у користування МОН України.

3. Проект на замовлення Міністерства освіти і науки України, № ІТ /584 - 2009 "Науково-прикладні основи програмного і методичного забезпечення уніфікованої системи дистанційного навчання на базі банку дистанційних курсів при МОН України". На основі співпраці із НТУУ «КПІ» розроблені основні принципи побудови інформаційної системи навчального процесу за дистанційною формою із використанням банку дистанційних курсів. Проведено заповнення банку понад 300 дистанційними курсами, створено інформаційний сайт дистрибуції навчальних ресурсів банку.

4. Проекти на замовлення Департаменту ДАІ МВС України та Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) «Доопрацювання, адаптація і програмно-технічний супровід автоматизованої інформаційної системи АІПС «ДТП»» і проект "Програмно-технічне супроводження і вдосконалення, загальнодержавної автоматизованої інформаційно-пошукової системи обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - АІПС "ДТП") і отримання ДДАІ та Замовником відомостей з АІПС "ДТП". Проекти і створена у їх рамках інформаційна система впровадженні у всіх підрозділах Департаменту ДАІ МВС України та МТСБУ.

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi