Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
  НЦ ЗДО  |  Головна сторiнка  |  Інформація для абітурієнта  | Корпоративна пошта  | Нашi адреси

Розпорядження по Навчальному Центру заочно-дистанційної освіти

1. За погодженням із профілюючими кафедрами встановлюється наступний графік захисту дипломних (випускних) робіт на Навчальному Центрi заочно-дистанційної освіти (додається).

2. З метою вчасного проходження підготовчої процедури перед захистом і самого захисту дипломних (випускних) робіт, студенти-дипломники дистанційної форми навчання мають з’явитись на профілюючі кафедри не пізніше, ніж за 3-5 днів до дати захисту для:

 • остаточної перевірки роботи керівником, її підпису і отримання відгуку керівника роботи;

 • підготовки доповіді на ДЕК і роздаткового матеріалу;

 • проходження нормоконтролю і підписання додаткових розділів (БЖД, економіки, якщо такі є) консультантами проектів;

 • зовнішнього рецензування;

 • попереднього захисту роботи на кафедрі.

  При собі студенти повинні мати:

  3. Студенти, які не пройдуть процедури попереднього захисту дипломних робіт на кафедрах, не будуть допущені до захисту.

  4. Для вирішення всіх питань по завершенню дипломних робіт, конкретної дати приїзду, студенти мають зв’язатися в найближчі дні зі своїм керівником.

  5. Методистам ЛЦДН довести вищевикладену інформацію до відома студентів під особистий підпис.

  Декан ФДН Мазур М.П.

  Примітка: У зв’язку із обмеженою кількістю вільних місць у гуртожитках ХНУ необхідно завчасно подбати про поселення в готелі (Телефон міської довідки: 700-800). Для одержання диплома при собі обов’язково мати паспорт та оформлений обхідний лист.

 •   © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
   Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права
   Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi