Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
 • ХНУ НЦ ЗДО  • Інформація для абітурієнта  • Сторiнки викладачiв  • Сторiнки студентiв  • Нашi адреси 
 • Вивести по датам 

Графік захисту дипломних (випускних) робіт
на заочному факультеті дистанційного навчання

  © Хмельницький нацiональний унiверситет. Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти.
 Матерiали дистанцiйних курсiв захищенi дiючим законодавством з авторського права, свiдоцтво №10243 вiд 14.06.2004
 Несанкцiоноване розповcюдження матерiалiв курсiв призведе до цивiльної та кримiнальноi вiдповiдальностi